2007/322/EK: A Bizottság határozata ( 2007. május 4. ) a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek ivóvízszennyezéshez vezető felhasználására vonatkozó óvintézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2007) 1865. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)