Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2125 2020 m. gruodžio 16 d. kuriuo Nunavuto Vyriausybė pripažįstama įstaiga, įgaliota išduoti dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1007/2009 dėl produktų iš ruonių pateikimo Sąjungos rinkai