Tarybos sprendimas (ES) 2020/681 2020 m. gegužės 18 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Paslaugų ir investicijų komitete, įsteigtame Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamiu ekonomikos ir prekybos susitarimu (IEPS), dėl tarpininkavimo, kuriuo gali naudotis investicinių ginčų šalys, taisyklių priėmimo