Rådets afgørelse (EU) 2020/681 af 18. maj 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Tjenesteydelser og Investeringer, som er nedsat i medfør af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side, vedrørende vedtagelse af regler om mægling til brug for parter i investeringstvister