A Bizottság (EU) 2020/258 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 16.) az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jövedelem és életkörülmények tárgykörben a változók számának és megnevezésének meghatározása révén történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)