Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9892 — Leonardo/Thales/VSB) (Besedilo velja za EGP) 2021/C 24/05