Helyesbítés az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló, 2019. május 17-i (EU) 2019/796 tanácsi rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 129. I, 2019. május 17.)