Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl per maistą plintančių salmonelių kontrolės padėties ES