Neuvoston asetus (ETY) N:o 1992/93, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1993, tiettyjen asetuksissa (ETY) N:o 1096/88 ja (ETY) N:o 2328/91 säädettyjen tukien rahoituksen siirtämisestä Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastolta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastolle sekä asetuksen (ETY) N:o 2328/91 muuttamisesta maatalousmaan viljelykäytöstä poistamisen edistämiseksi tarkoitetun järjestelmän rahoitusosuuden osalta