Rådets forordning (EØF) nr. 1992/93 af 19. juli 1993 om overgang fra EUGFL, Udviklingssektionen, til EUGFL, Garantisektionen, for så vidt angår finansieringen af visse støtteordninger, som er fastsat i forordning (EØF) nr. 1096/88 og (EØF) nr. 2328/91 og om ændring af forordning (EØF) nr. 2328/91 med hensyn til medfinansiering af ordningen til fremme af udtagningen af landbrugsarealer