RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind aplicarea măsurilor speciale referitoare la taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare (înaintat Comisiei în conformitate cu articolul 2 al Deciziei nr. 377/2014/UE a Consiliului din 12 iunie 2014)