KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI dėl specialios Kanarų salose nustatytos AIEM mokesčio tvarkos taikymo (Komisijos teikiama pagal 2014 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimo 377/2014/ES 2 straipsnį)