KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE Kanariansaarilla sovellettavaa AIEM-veroa koskevien erityisjärjestelyjen soveltamisesta (komissio toimittanut 12 päivänä kesäkuuta 2014 tehdyn neuvoston päätöksen N:o 377/2014/EU 2 artiklan mukaisesti)