Cauza C-9/19: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 8 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul București — Roumânia) — SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Trimitere preliminară — Articolul 53 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții — Lipsa unor precizări suficiente cu privire la contextul factual și normativ al litigiului principal, precum și la motivele care justifică necesitatea unui răspuns la întrebarea preliminară — Inadmisibilitate vădită)