Byla C-9/19: 2019 m. gegužės 8 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunalul București (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis — Pakankamos informacijos dėl pagrindinės bylos faktinių ir teisinių aplinkybių, taip pat motyvų dėl atsakymo į prejudicinį klausimą reikalingumo nenurodymas — Akivaizdus nepriimtinumas)