kohtuasi C-9/19: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 8. mai 2019 aasta määrus (Tribunalul București eelotsusetaotlus — Rumeenia) — SC Mitliv Exim SRL versus Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 — Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste ja õiguslike asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimusele vastuse andmise vajadust põhjendatakse — Ilmselge vastuvõetamatus)