Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 mars 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))