Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. marca 2018 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))