Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))