Az Európai Parlament 2018. március 1-jei jogalkotási állásfoglalása a 2011/16/EU irányelvnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókkal kapcsolatosan az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))