Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))