Seasamh (AE) Uimh. 5/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 maidir le staidreamh Eorpach A ghlac an Chomhairle an 5 Márta 2015 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)