Rakstisks jautājums P-1834/10 iesniedza Małgorzata Handzlik (PPE) Komisijai. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) procedūra uzturvērtības un veselīguma norāžu izvērtēšanai un apstiprināšanai