2010/609/KĀDP: Politikas un drošības komitejas Lēmums EUPOL RD Congo /1/2010 ( 2010. gada 8. oktobris ) par EUPOL RD Congo misijas vadītāja iecelšanu