2010/609/BUSP: 2010 m. spalio 8 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL RD Congo/1/2010 dėl misijos EUPOL RD Congo vadovo skyrimo