2010/609/YUTP: Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL RD Congo/1/2010, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010 , EUPOL RD Congo -operaation johtajan nimittämisestä