Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/929, 5. juuni 2019, milles käsitletakse Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi kasutamise lubamist broilerite ja võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa hoidja Berg and Schmidt GmbH Co. KG) (EMPs kohaldatav tekst)