Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6998 – Carlyle/Chesapeake Paperboard Business) Tekst mający znaczenie dla EOG