Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6998 – Carlyle/Chesapeake Paperboard Business) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti