Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2017/2074, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/276, un Padomes Regulā (ES) 2017/2063, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/275, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā 2021/C 63/04