Sklep Komisije z dne 8. maja 2017 o združljivosti ukrepov, ki jih je sprejela Madžarska v skladu s členom 14 Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah), s pravom Unije