Post TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Tesauro van 7 maart 1991. # Ludwig Post GmbH tegen Oberfinanzdirektion München. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Bundesfinanzhof - Duitsland. # Gemeenschappelijk douanetarief - Postonderverdeling 0404 10 11 en 0404 90 33 - Weiproteïneconcentraat 75 %. # Zaak C-120/90.