SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 2169/97 af Hiltrud BREYER til Kommissionen. Novel Food-forordning (EF) nr. 258/97 - Gennemførelse af kontrol (SUPPLERENDE SVAR)