Регламент (ЕО) № 1932/2006 на Съвета от 21 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване PROPCELEX