Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o temi „Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija — Akcijski plan za borbu protiv dezinformiranja” [JOIN(2018) 36 final]