2009 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 226/2009 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. kovo mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą