JELENTÉS a 2006/112/EK irányelvnek a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai intézkedések bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) Gazdasági és Monetáris Bizottság Előadó: Fulvio Martusciello