Hozzáadottérték-adó (héa) – Adómentes befektetési arany – A 2006/112/EK tanácsi irányelv 344. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában (a befektetési aranyra vonatkozó különös szabályozás) megállapított kritériumokat teljesítő aranyérmék jegyzéke – Érvényes a 2019. évre