Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 235/2011, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi