2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 839/2012 dėl leidimo naudoti karbamidą kaip atrajotojų pašarų priedą Tekstas svarbus EEE