Решение на Общия съд (трети състав) от 27 април 2016 г.#ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias срещу Европейска комисия.#Арбитражна клауза — Договори за финансова помощ, сключени в рамките на Шестата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2002 — 2006) — Проекти „Persona“ и „Terregov“ — Допустими разходи — Възстановяване на изплатени суми — Насрещeн иск — Мораторни лихви.#Дело T-155/14. Решение на Общия съд (трети състав) от 27 април 2016 г.