1999/289/YUTP: Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, Burmasta/Myanmarista määritellyn yhteisen kannan 96/635/YUTP jatkamisesta