Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach#PRÓTACAIL#Prótacal (Uimh. 8) a bhaineann le hAirteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir leis an Aontas a aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint