2000 m. balandžio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2000 dėl priemonių, skirtų sustiprinti EB ir Turkijos muitų sąjungą, įgyvendinimo