POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU o dejavnostih in posvetovanjih usklajevalne skupine za preprečevanje mučenja v skladu s členom 31 Uredbe (EU) 2019/125 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo kruto, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje