TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid (athmhúnlú) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht Rapóirtéir: Bogusław Liberadzki