PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov o podaljšanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) Odbor za ribištvo Poročevalec: François-Xavier Bellamy