Lieta T-447/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 17. oktobra spriedums — Evropaïki Dynamiki /Tiesa (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Informācijas tehnoloģiju lietojumprogrammu uzturēšanas, attīstības un atbalsta pakalpojumu sniegšana — Prasītājas piedāvājumu noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Atlases kritēriji — Piešķiršanas kritēriji — Pienākums norādīt pamatojumu — Ārpuslīgumiskā atbildība)