Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení a prevádzke európskych systémov satelitnej navigácie