Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind implementarea și operarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit